Thiên Cơ Bất Khả Lộ (150đ/c - FULL)
Thiên Cơ Bất Khả Lộ (150đ/c - FULL)

Thiên Cơ Bất Khả Lộ (150đ/c - FULL)

Thiên Cơ Điện

Tác giả:
Nhóm dịch: Athox
4

7 lượt

Hàng ngày Lịch ra mắt 56,832 Lượt xem Đã hoàn thành Trạng thái 1,551 Tổng chương hiện tại

Giới thiệu

 

Thiên Cơ môn từng là môn phái đứng đầu Trường Thanh giới, cho tới khi môn phái dồn công sức xây dựng Thiên Cơ điện

Điện này xảo đoạt thiên công, khi hoàn thành thì sánh ngang Thiên Đạo.

Chính vì vậy, nó không thể hoàn thành. 

Thiên Cơ điện bị cả Trường Thanh giới hợp lực hủy diệt, phân cắt. Thiên Cơ môn cũng từ môn phái đỉnh phong của Trường Thanh giới rớt xuống hạng tam giáo cửu lưu chuyên coi bói cho người khác. 

Cho tới khi Ninh Dạ được Côn Luân kính - một bảo vật trong Thiên Cơ điện - đưa tới Trường Thanh giới, rồi duyên phận dắt lối gia nhập Thiên Cơ môn, trở thành truyền nhân trực tiếp của Thiên Cơ điện bị tàn phá.  

Đó cũng là ngày bắt đầu đếm ngược cho tới lúc... Thiên Cơ môn diệt môn. Các đại tiên môn ở Trường Thanh giới không thể để một Thiên Cơ môn từng xưng bá Trường Thanh giới vươn mình trở lại vị thế bá chủ. 

Ninh Dạ dẫn theo những đồng môn còn sót lại của Thiên Cơ môn, người mang Thiên Cơ điện, bắt đầu hành trình báo thù và phục hưng môn phái. 

Thiên Cơ điện đã là một cấm kỵ đối với các tiên môn Trường Thanh giới, chính vì vậy...

THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ


Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp