CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN INTERNET

Tại vlognovel, chúng tôi tận tâm để “mang đến một cuộc sống an toàn và đảm bảo hơn cho mọi người”, cam kết này của chúng tôi cũng được thể hiện qua việc “bảo đảm” quyền riêng tư của bạn trên trang web này. Xin đọc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet dưới đây. Chính sách này giải thích rõ cách thức mà vlognovel chúng tôi nỗ lực để xây dựng lòng tin của bạn và bảo đảm an toàn cho các thông tin của bạn thông qua các chính sách trên trang web của chúng tôi.

YÊU CẦU XOÁ DỮ LIỆU

Nếu bạn muốn xoá dữ liệu hoặc tài khoản thì vui lòng liên hệ quản trị viên để được hỗ trợ

hoặc bạn có thể truy cập vào phần thông tin tài khoản để thay đổi hoặc yêu cầu đóng tài khoản ngay lập tức.

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet áp dụng cho việc quy cập của bạn vào trang web của chúng tôi tại www.vlognovel và các trang web con.

"Liên lạc với chúng tôi" & các mẫu yêu cầu thư điện tử - Tên & địa chỉ thư điện tử Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin - Tên & địa chỉ thư tín và/hoặc địa chỉ thư điện tử

Email: [email protected]

BẢO VỆ CÁC THÔNG TIN THU THẬP VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN​

Các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên và đại lý của vlognovel, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của bạn. vlognovel duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật nhằ bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn. vlognovel sẽ lưu giữ các thông tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

THÔNG BÁO VỀ CÁC THAY ĐỔI

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu Chính Sách Về Quyền Riêng Tư trên Internet thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang web này tại địa chỉ www.vlognovel. Bạn có thể vào trang web này thường xuyên để đọc bản cập nhật mới nhất của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet.