Bạch Thủ Yêu Sư (Dịch FULL)
Bạch Thủ Yêu Sư (Dịch FULL)

Bạch Thủ Yêu Sư (Dịch FULL)

Nhóm dịch: Ốc Sên
5

8 lượt

Hàng ngày Lịch ra mắt 13,005 Lượt xem Đã hoàn thành Trạng thái 898 Tổng chương hiện tại

Giới thiệu

Kẻ cùng hung cực ác, mẫn diệt nhân tính, gọi là "Nhân tiêu" !

Kẻ lõi đời khéo đưa đẩy, am hiểu sâu nhân tình, gọi là "Nhân tinh!"

Kẻ hung thần ác sát, giết người như ngóe, gọi là "Nhân đồ!"

Như vậy, kẻ làm việc ba vân quỷ quyệt, đa trí như yêu thì gọi là. . .


Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp